اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ جملات زیبا " عشق و جنگ " هیتلر
▬ شعر " رسوا " عطار
▬ تک بیت" فاصله " بهمنی
▬ جملات زیبا " " چاپلین
▬ مطالب و موضوعات بکر " شادی " آلفرد آدلر
▬ حدیث "باطن " حضرت محمد (ص)
▬ شعر " بهار " مولانا
▬ شعر نیمایی و نو " ای کاش ... " شفیعی کدکنی
▬ تک بیت " شمایل " سعدی
▬ گفتار بزرگان " آینده" گاندی
▬ تک بیت " آزمون " مولانا
▬ جملات زیبا "شکوه تو " شاملو
▬ جملات زیبا" مثل من " .‌..
▬ گفتار بزرگان " در یک ملاقات " چاپلین و انیشتین
▬ گفتار بزرگان " مادر " لینکلن