اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ سرّمردان خدا "با اویند" محی الدین عربی
▬ شعر نیمایی و نو " تاریکی " لنگرودی
▬ حکایت " خودت را بشکن " ...
▬ شعر " بهشت " صائب تبریزی
▬ حکایت " صدای شکستن " ...
▬ سخنان ناب " غریب " خَرَقانی
▬ داستان " ارزش علامه جعفری
▬ حکایت " مقصود" مولوی
▬ تک بیت " بنده او باش " مولانا
▬ سرّمردان خدا " شیفتگی " آیت الله قاضی
▬ جملات قصار " حسین " دکتر علی شریعتی
▬ سرّمردان خدا " دو چیز " قاضی (رض)
▬ حدیث " ارزش تو " امام حسین علیه السلام
▬ حرف حساب " رهبر مسئول" دکتر علی شریعتی
▬ تصویر عشق " عشق حقیقی " سهروردی