اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ کلام حق " چشم بصیرت " بسطامی
▬ سرّ مردان خدا " ابوالفضل (ع)" استاد فاطمی نیا
▬ مطالب و موضوعات بکر " جانم را ... " ملکیان
▬ غزل " غربت دلگیر " علیرضا ابراهیم پور
▬ سخنان ناب " عمل " شریعتی
▬ رباعی " فصلی ... " شیخ بهایی
▬ متن ادبی " دوستت دارم " فرخزاد
▬ رباعی " نوروز " سعدی
▬ شعر " نوبهار " حافظ شیرازی
▬ متن های فلسفی " نوروز " شریعتی
▬ شعر نیمایی و نو " چهارشنبه سوری " صالحی
▬ داستان " مادر " داستان های جالب
▬ جملات زیبا " زن ها " ویکتورهوگو
▬ پند " بُت نساز " الیف شافاک
▬ متن های فلسفی " مُرده اند " عطار نیشابوری