اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ گفتار بزرگان " " جبران خلیل جبران
▬ شعر " دور باد " حافظ
▬ جملات قصار "ملول " مولوی
▬ سه نقطه " دل " ...
▬ جملات زیبا " بخشیدن عشق " وین والتر دایر
▬ تک بیت " عقده دل " علی رضا ابراهیم پور
▬ حکایت " حیات جهان " صفوی
▬ جملات زیبا " زندانی افکار " دکتر علی شریعتی
▬ شعر " کوله بار " ابراهیم پور گیلانی
▬ تک بیت " آرامم " جعفری
▬ شعر نیمایی و نو " فکر " نیما
▬ پند " مرگ " عطار
▬ شعر نیمایی و نو " پدر " سپهری
▬ دل نوشته " بی درنگ " میرزا خانی
▬ مثنوی " درمان " مولانا