اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ پند " بر باد " حجت الاسلام عالی
▬ تک بیت " مطلوب" سعدی شیرازی
▬ شعر نیمایی و نو " دوست دارم " شاملو
▬ جملات زیبا "قضاوت " داستایوفسکی
▬ شعر " هلال عید " خواجه حافظ شیرازی
▬ سخنان ناب " نان " انصاری
▬ حدیث " میزان سنجش " امام علی علیه السلام
▬ سخنان ناب " روا نباشد " بایزید بسطامی
▬ گفتار بزرگان " خودت باش " دیل کارنگی
▬ شعر " آئین یاری" سعدی
▬ شعر نیمایی و نو "بستر عشق " شاملو
▬ جملات زیبا " عشق و جنگ " هیتلر
▬ شعر " رسوا " عطار
▬ تک بیت" فاصله " بهمنی
▬ جملات زیبا " " چاپلین