اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir 2019-04-23T11:02:14+01:00 mihanblog.com جملات زیبا " عشق و جنگ " هیتلر 2019-04-14T19:56:00+01:00 2019-04-14T19:56:00+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1204 علیرضا ابراهیم پور گیلانی از هیتلر پرسیدن : چرا از میان جنگ و عشق،جنگ را برگزیدی؟پاسخ داد :در جنگ یا زنده میمانی یا میمیریاما در عشق :روزی هزار بار میمیری و زنده میشویاز هیتلر پرسیدن : 

چرا از میان جنگ و عشق،

جنگ را برگزیدی؟

پاسخ داد :

در جنگ یا زنده میمانی یا میمیری

اما در عشق :

روزی هزار بار میمیری و زنده میشوی
]]>
شعر " رسوا " عطار 2019-04-14T00:55:25+01:00 2019-04-14T00:55:25+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1203 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتمآری  ،  همه   رسوایی اوّل ز نظر خیزد!           "عطارنیشابوری"تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم

آری  ،  همه   رسوایی اوّل ز نظر خیزد!


           "عطارنیشابوری"
]]>
تک بیت" فاصله " بهمنی 2019-04-12T23:54:04+01:00 2019-04-12T23:54:04+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1202 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تو آسمانی  و  من  ریشه  در زمین دارم همیشه فاصله ای هست داد از این دارم        " محمدعلی بهمنی "


تو آسمانی  و  من  ریشه  در زمین دارم 

همیشه فاصله ای هست داد از این دارم


        " محمدعلی بهمنی "


]]>
جملات زیبا " " چاپلین 2019-04-07T13:48:18+01:00 2019-04-07T13:48:18+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1201 علیرضا ابراهیم پور گیلانی حقیقت این است ؛فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند..و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند...همیشه اینگونه ایم! همه چیز را موکول میکنیم به زمانی کهچیزی در حال از دست رفتن است... "چارلی چاپلین"حقیقت این است ؛

فرودگاهها،
 
بوسه های بیشتری از سالن های عروسی 

به خود دیده اند..

و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها 

دعا شنیده اند...

همیشه اینگونه ایم! 

همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که

چیزی در حال از دست رفتن است...


 "چارلی چاپلین"
]]>
مطالب و موضوعات بکر " شادی " آلفرد آدلر 2019-04-04T10:45:15+01:00 2019-04-04T10:45:15+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1200 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آلفرد آدلر؛ روان شناس مشهور اتریشى, به بیماران اندوهگین خود مى گفت:"اگر از این نسخه پیروى كنید ظرف ١٤ روز معالجه خواهید شد.هر روز فكر كنید چطور مى توانید یك نفر دیگر را خوشحال كنید.زیرا اندیشه خوشحال كردن دیگران ما را از تفكر درباره خودمان باز مى دارد و بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است.شادمانى انسان و شادمانى دیگران به یكدیگر وابسته است! برگرفته از کتاب "طبیعت انسان"  نوشته آلفرد آدلرآلفرد آدلر؛ روان شناس مشهور اتریشى, 
به بیماران اندوهگین خود مى گفت:

"اگر از این نسخه پیروى كنید ظرف ١٤ روز معالجه 
خواهید شد.
هر روز فكر كنید چطور مى توانید یك نفر
 دیگر را خوشحال كنید.

زیرا اندیشه خوشحال كردن دیگران ما را از تفكر
 درباره خودمان باز مى دارد و 
بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است.
شادمانى انسان و شادمانى دیگران به یكدیگر وابسته است! برگرفته از کتاب "طبیعت انسان" 
 نوشته آلفرد آدلر

]]>
حدیث "باطن " حضرت محمد (ص) 2019-04-02T19:44:00+01:00 2019-04-02T19:44:00+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1199 علیرضا ابراهیم پور گیلانی پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمودند:خداوند به صورت ها و اموال نمى نگرد  ، بلکه به دلها و اعمال شما نگاه مى کند.کتاب محجّة البیضاء، جلد 6، صفحه 312


پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمودند:


خداوند به صورت ها و اموال نمى نگرد  ،

 بلکه به دلها و اعمال شما نگاه مى کند.کتاب محجّة البیضاء، جلد 6، صفحه 312
]]>
شعر " بهار " مولانا 2019-03-21T20:32:00+01:00 2019-03-21T20:32:00+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1198 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آب زنید راه را هِین که نگار می‌رسدمژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسدراه دهید  یار  را  آن  مَه ده چهار راکز  رُخ نوربخش او نور نثار می‌رسد           " مولانا "آب زنید راه را هِین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

راه دهید  یار  را  آن  مَه ده چهار را

کز  رُخ نوربخش او نور نثار می‌رسد


           " مولانا "
]]>
شعر نیمایی و نو " ای کاش ... " شفیعی کدکنی 2019-03-18T20:58:00+01:00 2019-03-18T20:58:00+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1197 علیرضا ابراهیم پور گیلانی در روزهای آخر اسفندکوچ بنفشه‌های مهاجرزیباستدر نیم‌روز روشن اسفندوقتی بنفشه ها را از سایه های سرددر اطلس شمیم بهارانبا خاک و ریشه- میهن سیارشان –از جعبه‌های کوچک و چوبیدر گوشه‌ی خیابان می‌آورندجوی هزار زمزمه در منمی‌جوشد:ای کاشای کاش، آدمی وطنش رامثل بنفشه‌ها(در جعبه‌های خاک)یک روز می‌توانستهم‌راه خویشتن ببرد هر کجا که خواستدر روشنای باران در آفتاب پاک"محمد رضا شفیعی كدکنی"


در روزهای آخر اسفند

کوچ بنفشه‌های مهاجر

زیباست

در نیم‌روز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد

در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه

- میهن سیارشان –

از جعبه‌های کوچک و چوبی

در گوشه‌ی خیابان می‌آورند

جوی هزار زمزمه در من

می‌جوشد:

ای کاش

ای کاش، آدمی وطنش را

مثل بنفشه‌ها

(در جعبه‌های خاک)

یک روز می‌توانست

هم‌راه خویشتن ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران 

در آفتاب پاک


"محمد رضا شفیعی كدکنی"
]]>
تک بیت " شمایل " سعدی 2019-03-12T20:35:00+01:00 2019-03-12T20:35:00+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1196 علیرضا ابراهیم پور گیلانی بگذار   تا    مقابل    روی   تو   بگذریمدزدیده  در  شمایل  خوب  تو  بنگریم         "شیخ اَجل سعدی "بگذار   تا    مقابل    روی   تو   بگذریم

دزدیده  در  شمایل  خوب  تو  بنگریم


         "شیخ اَجل سعدی "
]]>
گفتار بزرگان " آینده" گاندی 2019-03-10T15:49:19+01:00 2019-03-10T15:49:19+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1195 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ﺑﺨﺸیدﻥ ﮐﺴـے ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .  " ﮔﺎﻧﺪﯼ "


ﺑﺨﺸیدﻥ ﮐﺴـے ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،
 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .  " ﮔﺎﻧﺪﯼ "

]]>
تک بیت " آزمون " مولانا 2019-03-09T13:42:03+01:00 2019-03-09T13:42:03+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1194 علیرضا ابراهیم پور گیلانی گر  نهی تو  لب خود  بر  لب  من  مست  شوی آزمون   کن   که  نه   کمتر   ز     میِ   انگورم!                "حضرت مولانا "


گر  نهی تو  لب خود  بر  لب  من  مست  شوی
 
آزمون   کن   که  نه   کمتر   ز     میِ   انگورم! 

 
              "حضرت مولانا "


]]>
جملات زیبا "شکوه تو " شاملو 2019-03-08T13:47:17+01:00 2019-03-08T13:47:17+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1193 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آیدا  !این که مرا به سوی تو می کشدعشق نیست، شکوه توست؛ و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد،نیاز تن من نیست، یگانگی ارواح و اندیشه های ماست. " احمد شاملو "آیدا  !

این که مرا به سوی تو می کشد

عشق نیست، شکوه توست؛ 

و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد،

نیاز تن من نیست، 

یگانگی ارواح و اندیشه های ماست.


 " احمد شاملو "
]]>
جملات زیبا" مثل من " .‌.. 2019-03-02T08:42:02+01:00 2019-03-02T08:42:02+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1191 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من بعد از تو با این مسئله که دیگر کسی را دوست نداشته باشم،کنار آمده امتو اما بعد از منبا این درد که دیگر کسیمثل من  دوستت ندارد ، چه میکنی؟


من بعد از تو 

با این مسئله که دیگر کسی را 

دوست نداشته باشم،کنار آمده ام

تو اما بعد از من

با این درد که دیگر کسی

مثل من  دوستت ندارد ،

 چه میکنی؟
]]>
گفتار بزرگان " در یک ملاقات " چاپلین و انیشتین 2019-02-28T06:01:12+01:00 2019-02-28T06:01:12+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1190 علیرضا ابراهیم پور گیلانی انیشتین در ملاقاتی با چاپلین گفت: هنر شما را تحسین میکنم! بدون گفتن کلمه‌ای دنیا شما را درک میکند!چاپلین در جواب  گفت : ارزش کار شما بیشتر است! دنیا شما را تحسین میکند با اینکه هیچکس نمیفهمد چه میگویید! 


انیشتین در ملاقاتی با چاپلین گفت: 

هنر شما را تحسین میکنم! 

بدون گفتن کلمه‌ای دنیا شما را درک میکند!

چاپلین در جواب  گفت : 

ارزش کار شما بیشتر است!

 دنیا شما را تحسین میکند با اینکه هیچکس

 نمیفهمد چه میگویید!
 
]]>
گفتار بزرگان " مادر " لینکلن 2019-02-26T03:42:16+01:00 2019-02-26T03:42:16+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1189 علیرضا ابراهیم پور گیلانی دعاهای مادرم همیشه من را دنبال کرده اند. آنها همیشه به زندگی من چسبیده اند."آبراهام لینکلن"روز مادر رو به همه مادران تبریک میگم


دعاهای مادرم همیشه من را

 دنبال کرده اند.

 آنها همیشه به زندگی من 

چسبیده اند."آبراهام لینکلن"


روز مادر رو به همه مادران تبریک میگم
]]>