اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://alirezaebrahimpour.ir 2020-08-09T02:58:19+01:00 mihanblog.com کلام حق " علی (ع) " دکتر علی شریعتی 2020-08-07T19:48:00+01:00 2020-08-07T19:48:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1362 علیرضا ابراهیم پور گیلانی برگرفته از مجموعه آثار  گفتگوهای تنهایی  دکتر علی شریعتی ؛ ...  چهره‌ی  "علی"   در روشنایی،    زیبا  و خدایی است. به تو و من، بی‌مذهب و مذهبی،  هر دو، علی را در تاریکی نشان داده‌اند...


برگرفته از مجموعه آثار 


 گفتگوهای تنهایی  دکتر علی شریعتی ؛


 

...  چهره‌ی  "علی"   در روشنایی، 


   زیبا  و خدایی است.


 به تو و من، بی‌مذهب و مذهبی، 


 هر دو،


 علی را در تاریکی نشان داده‌اند...

]]>
حدیث " اقتدا " پیامبر مهربانی 2020-08-06T14:46:30+01:00 2020-08-06T14:46:30+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1361 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  از جابر بن عبد اللّه انصاری  نقل است که ، پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود : «به خورشید ، اقتدا كنید و چون خورشید ناپدید شد ، به ماه ، اقتدا كنید و چون ماه ناپیدا شد ، به ستاره زُهره ، اقتدا كنید و چون زُهره ناپدید شد ، به دو ستاره قطبى ، اقتدا كنید» . برخى گفتند : اى پیامبر خدا ! خورشید كیست؟ ماه ، كدام است؟ زُهره و دو ستاره قطبى كیان اند؟ پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود : «من ، خورشیدم و على ، ماه است و زُهره ، فاطمه


 از جابر بن عبد اللّه انصاری  نقل است که ،

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود :

 «به خورشید ، اقتدا كنید و چون خورشید ناپدید شد ،

 به ماه ، اقتدا كنید و چون ماه ناپیدا شد ،

 به ستاره زُهره ، اقتدا كنید و چون زُهره ناپدید شد ،

 به دو ستاره قطبى ، اقتدا كنید» .

 برخى گفتند :

 اى پیامبر خدا ! خورشید كیست؟ ماه ، كدام است؟ 

زُهره و دو ستاره قطبى كیان اند؟

 پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود :

 «من ، خورشیدم و على ، ماه است و زُهره ، فاطمه است 

و دو ستاره قطبى ، حسن و حسین اند»

 

معانی الأخبار، صفحه 114

]]>
گفتار بزرگان " خوشبختی " بوکوفسکی 2020-08-04T15:44:04+01:00 2020-08-04T15:44:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1360 علیرضا ابراهیم پور گیلانی یکی از مهم ترین چیزهایی که در این سالها یاد گرفتماین است که  ؛ وقتی خوشبختی را پیدا کردی،سوال پیچش نکن!  " بوکوفسکی "


یکی از مهم ترین چیزهایی که

 در این سالها یاد گرفتم

این است که  ؛ 

وقتی خوشبختی را پیدا کردی،

سوال پیچش نکن!


  " بوکوفسکی "

]]>
مثنوی " زندگی " ابتهاج 2020-08-02T13:42:51+01:00 2020-08-02T13:42:51+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1359 علیرضا ابراهیم پور گیلانی زندگی زیباست ای زیبا پسندزنده اندیشان به زیبایی رسندآن قدر زیباست این بی بازگشتکز برایش می توان از جان گذشتمردن عاشق نمی میراندشدر چراغ تازه می گیراندشباغ ها را گر چه دیوار و در استاز هوا شان راه با یکدیگر استشاخه ها را از جدایی گر غم استریشه هاشان دست در دست هم است    امیر هوشنگ ابتهاج ( ه. ا . سایه )


زندگی زیباست ای زیبا پسند

زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت

کز برایش می توان از جان گذشت

مردن عاشق نمی میراندش

در چراغ تازه می گیراندش

باغ ها را گر چه دیوار و در است

از هوا شان راه با یکدیگر است

شاخه ها را از جدایی گر غم است

ریشه هاشان دست در دست هم است 

  
 امیر هوشنگ ابتهاج ( ه. ا . سایه )
]]>
مطالب و موضوعات بکر " شنا " ... 2020-08-01T05:41:04+01:00 2020-08-01T05:41:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1358 علیرضا ابراهیم پور گیلانی كسی كه زیر آب میماند و غرق میشود قبل از مرگ احساس میكند میتواند زیر آب بماند و دیگر تلاشی نمیكند! ثانیه های قبل از مرگ ثانیه های مهمی هستند، مغز احساس میكند میتواند زیر آب بماند! میخواهد كه بماند. فاصله ای وجود دارد قبل از مرگ، فاصله ای اندك بین توهم و تلاش نكردن! این اشتباه مغزی ست به علت نرسیدن اكسیژن كه بدن دست از تقلا برمیدارد و فرد تسلیم میشود و مرگ آرام او را در برمیگیرد. من شبیه به این غرق شدن را در آدمهای زیادی دیده ام 


كسی كه زیر آب میماند و غرق میشود
 
قبل از مرگ احساس میكند میتواند

 زیر آب بماند و دیگر تلاشی نمیكند!

 ثانیه های قبل از مرگ ثانیه های مهمی هستند، 

مغز احساس میكند میتواند زیر آب بماند!

 میخواهد كه بماند. فاصله ای وجود دارد قبل از مرگ، 

فاصله ای اندك بین توهم و تلاش نكردن!

 این اشتباه مغزی ست به علت نرسیدن اكسیژن كه بدن

 دست از تقلا برمیدارد و فرد تسلیم میشود

 و مرگ آرام او را در برمیگیرد. 

من شبیه به این غرق شدن را در آدمهای زیادی دیده ام

 اما نه زیر آب! بلكه در خشكی! 

زمانی كه نشسته اند، راه میروند، غذا میخورند، کار میکنند

 اما غرق شده اند. غرق در گذشته ای كه آنها را هر لحظه

 به "توهم" نزدیك تر میكند.

 برای من زندگی شبیه یك جریان است. 

مثل رودی بزرگ یا دریایی بزرگ كه قرار است

 به اقیانوسی بزرگتر وصل شود. 

"گذشته"شبیه عمق دریاست.

 "اكنون" شبیه شنا كردن 

و گاهی رها شدن در سطح دریاست و 

"آینده" تمام آن مسیری است كه میخواهیم طی كنیم.
]]>
حدیث عشق "عشق خالص " شافاک 2020-07-30T19:40:07+01:00 2020-07-30T19:40:07+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1357 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  قاعده ۳۲ از چهل قاعده شمس تبریزی :همه پرده‌های میانتان را یکی یکی بردار تا بتوانی با عشقی خالص به خدا بپیوندی. قواعدی داشته باش، اما از قواعدت برای راندن دیگران یا داوری درباره‌شان استفاده نکن. به ویژه از بت‌ها بپرهیز، ای دوست. و مراقب باش از راستی‌هایت بت نسازی! ایمانت بزرگ باشد، اما با ایمانت در پی بزرگی مباش!  " شافاک"


 قاعده ۳۲
 از چهل قاعده شمس تبریزی :

همه پرده‌های میانتان را یکی یکی بردار 

تا بتوانی با عشقی خالص به خدا بپیوندی. 

قواعدی داشته باش،

 اما از قواعدت برای راندن دیگران یا داوری 

درباره‌شان استفاده نکن. 

به ویژه از بت‌ها بپرهیز، ای دوست.

 و مراقب باش

 از راستی‌هایت بت نسازی!

 ایمانت بزرگ باشد، 

اما با ایمانت در پی بزرگی مباش!


  " شافاک"
]]>
غزل " حج " مولانا 2020-07-30T08:39:20+01:00 2020-07-30T08:39:20+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1356 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ای قوم به حج رفته کجایید کجاییدمعشوق همین جاست بیایید بیاییدمعشوق تو همسایه و دیوار به دیواردر بادیه سرگشته شما در چه هواییدگر صورت بی‌صورت معشوق ببینیدهم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماییدده بار از آن راه بدان خانه برفتیدیک بار از این خانه بر این بام برآیید        " حضرت مولانا "
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

  
      " حضرت مولانا "


]]>
حکایت " بیداد " عُبید زاکانی 2020-07-28T02:37:57+01:00 2020-07-28T02:37:57+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1355 علیرضا ابراهیم پور گیلانی مردی حجاج را گفت : دوش تو را به خواب چنان دیدم که اندر بهشتی ، گفت  : اگر خوابت راست باشد ، در آن جهان بیداد بیش از این جهان باشد .    " عبید زاکانی "
مردی حجاج را گفت :

 دوش تو را به خواب چنان دیدم 

که اندر بهشتی ،

 گفت  : 

اگر خوابت راست باشد ،

 در آن جهان بیداد بیش از این جهان باشد .


    " عبید زاکانی "
]]>
جملات قصار"رشد " گیتس 2020-07-25T19:35:15+01:00 2020-07-25T19:35:15+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1354 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ما انسان هایی را دوست داریم کهبا ما موافق هستند...اما؛ توسط کسانی رشد میکنیم که با ما مخالفت میکنند."بیل گیتس"
ما انسان هایی را دوست داریم که

با ما موافق هستند...

اما؛ 

توسط کسانی رشد میکنیم که با ما مخالفت میکنند."بیل گیتس"
]]>
مطالب و موضوعات بکر " کوبیدن " ضرب المثل ژاپنی 2020-07-23T19:33:56+01:00 2020-07-23T19:33:56+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1352 علیرضا ابراهیم پور گیلانی مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند   که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته :اون ضرب المثل میگه:بخاطر میخی نعلی افتادبخاطر نعلی ، اسبی افتادبخاطر اسبی ، سواری افتادبخاطر سواری ، جنگی شكست خوردبخاطر شكستی ، مملكتی نابود شدو همه اینها بخاطر كسی بود كه میخ را خوب نكوبیده بود...یادمان باشد هر كار ما،حتی كوچك،اثری بزرگ دارد كه شاید در همان لحظه ما نبینیم ...!مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند 

  که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته :


اون ضرب المثل میگه:

بخاطر میخی نعلی افتاد

بخاطر نعلی ، اسبی افتاد

بخاطر اسبی ، سواری افتاد

بخاطر سواری ، جنگی شكست خورد

بخاطر شكستی ، مملكتی نابود شد

و همه اینها بخاطر كسی بود كه میخ را خوب نكوبیده بود...

یادمان باشد هر كار ما،حتی كوچك،

اثری بزرگ دارد كه شاید در همان لحظه ما نبینیم ...!


]]>
غزل "بُت " نظری 2020-07-20T19:30:31+01:00 2020-07-20T19:30:31+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1351 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تو آن بُتی که پرستیدنت خطایی نیستو گر خطاست مرا از خطا ابایی نیستبیا که در شب گرداب زلف موّاجتبه غیر گوشه ی چشم تو ناخدایی نیستدرون خاک، دلم می تپد هنوز اینجابه جز صدای قدم های تو صدایی نیستنه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون که هر کجا خبری هست ادعایی نیستدلیل عشق فراموش کردن دنیاستو گرنه بین من و دوست ماجرایی نیستسفر به مقصد سر در گمی رسید چه خوبکه در ادامه ی این راه ردّ پایی نیست       " استاد فاضل نظری "


تو آن بُتی که پرستیدنت خطایی نیست

و گر خطاست مرا از خطا ابایی نیست

بیا که در شب گرداب زلف موّاجت

به غیر گوشه ی چشم تو ناخدایی نیست

درون خاک، دلم می تپد هنوز اینجا

به جز صدای قدم های تو صدایی نیست

نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون 

که هر کجا خبری هست ادعایی نیست

دلیل عشق فراموش کردن دنیاست

و گرنه بین من و دوست ماجرایی نیست

سفر به مقصد سر در گمی رسید چه خوب

که در ادامه ی این راه ردّ پایی نیست


       " استاد فاضل نظری "
]]>
جملات قصار " دوستت دارم" جبران خلیل جبران 2020-07-15T13:55:05+01:00 2020-07-15T13:55:05+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1350 علیرضا ابراهیم پور گیلانی سکوت را می پذیرم اگر بدانم روزی با تو سخن خواهم گفتتیره بختی را می پذیرماگر بدانم روزی چشم های تو را خواهم سرودمرگ را می پذیرم اگر بدانم روزی تو خواهی فهمیدکه دوستت دارم  "جبران خلیل جبران"سکوت را می پذیرم 

اگر بدانم روزی با تو سخن خواهم گفت

تیره بختی را می پذیرم

اگر بدانم روزی چشم های تو را خواهم سرود

مرگ را می پذیرم 

اگر بدانم روزی تو خواهی فهمید

که دوستت دارم
  "جبران خلیل جبران"
]]>
غزل "سودا " مولانا 2020-07-13T19:54:00+01:00 2020-07-13T19:54:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1349 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ندانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنوندلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون ندانستم که سیلابی مرا ناگاه بربایدچوکشتی ام در اندازد میان قلزم پرخون زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافدکه هر تخته فروریزد ز گردش های گوناگون...           " حضرت مولانا "ندانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون


 

ندانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید


چوکشتی ام در اندازد میان قلزم پرخون


 

زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد


که هر تخته فروریزد ز گردش های گوناگون...


           " حضرت مولانا "

]]>
شعر " بمان " ابتهاج گیلانی 2020-07-10T20:51:17+01:00 2020-07-10T20:51:17+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1348 علیرضا ابراهیم پور گیلانی با منِ بی‌کسِ تنها شدهیــارا تــو بمـــان ،همه رفتند از ایـن خانهخدا را تو بمـــان ،منِ بی برگِ خزان‌دیـدهدگـــر رفتنی‌ام ،!تو همه بار و بریتازه  بهـارا  تو بمـــان ،. "هوشنگ ابتهاج"با منِ بی‌کسِ تنها شده

یــارا تــو بمـــان ،


همه رفتند از ایـن خانه

خدا را تو بمـــان ،


منِ بی برگِ خزان‌دیـده

دگـــر رفتنی‌ام ،!


تو همه بار و بری

تازه  بهـارا  تو بمـــان ،. "هوشنگ ابتهاج"
]]>
تک بیت " تکلیف " علیرضا ابراهیم پور گیلانی 2020-07-09T20:50:00+01:00 2020-07-09T20:50:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1347 علیرضا ابراهیم پور گیلانی لَج  میکنی   بانو  ،  شدی  انگار   بچهگفتی برو باشد  ،  ولی تکلیف دل چه ؟   "علیرضا ابراهیم پور گیلانی "لَج  میکنی   بانو  ،  شدی  انگار   بچه

گفتی برو باشد  ،  ولی تکلیف دل چه ؟


   "علیرضا ابراهیم پور گیلانی "
]]>