اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://www.alirezaebrahimpour.ir 2018-04-21T22:59:47+01:00 text/html 2018-04-20T21:32:02+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّ مردان خدا " ابوالفضل (ع)" استاد فاطمی نیا http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1079 <div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">استاد فاطمی نیا:</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">عظمت حضرت عباس بن امیرالمومنین (ع) از عقول ما خارج است.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">امام معصوم(ع) در مورد ایشان می‌فرماید: «رَحمَ الله عمَّنا عباس کان نافذ البَصیرة»: خداوند عمویمان عباس را رحمت کند که چشمانش نافذ بود."</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">یعنی چشمان قمر بنی‌هاشم پرده ها را می‌شکافت.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تاریخ صحیح می‌نویسد امام حسین(ع) خطاب به او فرمودند : «بِنَفسی أنت»: عباس! جانم به قربانت.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">الله اكبر از این عظمت كه امام معصوم (ع) این تعبیر را در مورد كسی استفاده كند!</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">یكی از فضائل حضرت ابوالفضل (ع) این است كه امام معصوم در مورد او فرمودند: "برای عباس نزد خداوند مقامی است كه جمیع شهداء به آن غبطه میخورند! "</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">این یک فضیلت را ما نمی‌توانیم هضم کنیم، این همه شهید در اسلام بودند اما جمیع آنها به مقام و منزلت قمر بنی هاشم غبطه میخورند!&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">شفاعت حضرت عباس ،باب الحوائج ، بسیار قوی است ، از ایشان میخواهیم كه شفیع ما باشند و مشكلاتمان حل شود ان شاءالله.</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-04-18T21:00:30+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " جانم را ... " ملکیان http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1078 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="2">حضرت علی (ع) در یک دعایی که مربوط به احوال آدمی است و اینکه روح آدمی می‌تواند چه استعلاهایی پیدا کند، دعایی دارند که من آن را همیشه در قنوت می‌خوانم: اللهم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی(خطبه۲۱۵): خدایا کاری کن که از چیزهای ارزشمند زندگی، جانم اولین چیزی باشد، که از من می‌گیری؛ نکند قبل از این که جانم را می‌گیری، انصافم گرفته شده باشد، شرفم، عدالتم، راستگویی و ادب و دیگر مکرمت های اخلاقی ام گرفته شده باشد و تفاله‌ای شده باشم که تو جانم را می‌گیری. خدایا از میان چیزهای شریف، اولین چیزی را که می‌گیری، جانم باشد و وقتی می‌میریم شرفم، صداقتم، عدالتم، شفقت و عشق ورزی به انسان‌ها در من سر جایش باشد. تواضعم، انسان دوستی‌ام سر جایش باشد. نه این‌که تا جانم به لبم برسد و بمیرم ؛عدالتم، انصافم و مروت و جوانمردی و صداقت و تواضعم را از دست داده باشم.&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="2">این یکی از تکان دهنده‌ترین جملاتی است که در فرهنگ بشری گفته شده است. یعنی کریمه‌های وجود من زیاد است اما جان من اولین کریمه‌ای باشد که از من می‌گیری. این جمله، شبیه به جمله حضرت عیسی است که می‌فرمایند نمی‌ ارزد جهان را بگیری و در مقابلش روح خودت را بفروشی، ولو جهان را در مقابل روحت به تو بدهند.&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="2">استاد مصطفی ملکیان، تحلیل فلسفی،ص۱۴۶</font></div> text/html 2018-04-15T19:57:01+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی غزل " غربت دلگیر " علیرضا ابراهیم پور http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1077 <div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " غربت دلگیر &nbsp; "</div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">آسمان &nbsp; ابری &nbsp; ، &nbsp; زمین &nbsp; دلتنگُ &nbsp; &nbsp;و &nbsp; بارانی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">کوچه &nbsp; تب دارُ &nbsp;و &nbsp;منم &nbsp; &nbsp;خیس &nbsp;غزل خوانی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">واژه بی رنگ است و بُو وقتی که گُم می شد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">مثل &nbsp; &nbsp; &nbsp;مردم &nbsp; &nbsp; &nbsp; در &nbsp; &nbsp; &nbsp; شلوغی&nbsp;ِّ &nbsp; &nbsp; خیابانی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">در &nbsp; &nbsp;میان &nbsp; &nbsp;ازدحام &nbsp; &nbsp; این &nbsp; &nbsp;همه &nbsp; احساس</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">شاید &nbsp; &nbsp;این &nbsp; &nbsp;باشد &nbsp; &nbsp; &nbsp;غروب &nbsp; &nbsp;بیتِ &nbsp; &nbsp;پایانی&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">کاش من &nbsp;هم &nbsp; &nbsp;می توانستم &nbsp; &nbsp;ببندم &nbsp;چشم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">تا &nbsp; &nbsp; نبینم &nbsp; &nbsp; &nbsp; " &nbsp;</font><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#990000">غربت &nbsp; &nbsp;دلگیر&nbsp;</font><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"> " &nbsp; &nbsp; &nbsp; انسانی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="1">" علیرضا &nbsp;ابراهیم پور &nbsp;گیلانی "</font><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;</font></div> text/html 2018-04-11T20:53:01+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " عمل " شریعتی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1076 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">روشنفکر مترقی و آگاهی که می‌داند&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">و عمل نمی‌کند،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;با منحط جاهل خواب آلودی که</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;نمی‌داند که عمل کند،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">مساوی است.&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">کسی که تمام مسائل اجتماعی را&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">دقیق و عالمانه تحلیل می‌کند،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;اما از تعهد هر مسئولیت اجتماعی&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">سر باز می‌زند،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;به اندازه کسی که اصلاًَ نمی‌داند&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">جامعه چیست،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">ارزش وجودی دارد؛&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">زیرا که "بد" و "خوب" ، "ایمان"&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">و "کفر" و "شیعه بودن" و</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;"شیعه نبودن"،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">بعد از عمل است که تحقق می‌یابد.&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " دکتر علی شریعتی &nbsp;"</font></div><div><br></div> text/html 2018-04-05T11:46:16+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی رباعی " فصلی ... " شیخ بهایی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1075 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">یارب ، تو &nbsp;مرا &nbsp;مژدهٔ &nbsp; وصلی &nbsp;برسان</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">برهانم از این نوع و به اصلی برسان</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">تا &nbsp;چند &nbsp;از &nbsp;این &nbsp; فصل &nbsp;مکرر &nbsp; دیدن</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">بیرون &nbsp;ز &nbsp;چهار فصل ، فصلی برسان</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " شیخ بهایی "</font></div> text/html 2018-03-27T02:37:07+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی متن ادبی " دوستت دارم " فرخزاد http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1074 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;دوست داشتم ،</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2">معلم املای تو &nbsp;بودم،</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2">و دوستَت دارم را املاء بگویم ...</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2">و هی بپرسم تا کجا گفتم؟</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2">تو بگویی دوستَت دارم ...&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp; "فروغ &nbsp;فرخزاد "</font></div> text/html 2018-03-22T20:33:01+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی رباعی " نوروز " سعدی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1070 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">آن شب که تو در کنار مایی، روز است</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">و آن روز که با تو می‌رود، نوروز است</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">دی رفت &nbsp;و &nbsp; به &nbsp;انتظار &nbsp; فردا &nbsp;منشین</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">دریاب &nbsp; که &nbsp;حاصل &nbsp; حیات امروزست</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"سعدی"</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-03-20T21:31:01+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " نوبهار " حافظ شیرازی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1069 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;<font color="#33cc00">نوبهاراست درآن کُوش که خوشدل باشی</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00">که بسی گُل &nbsp;بِدمد &nbsp; باز &nbsp;و &nbsp;تو &nbsp;در گِل باشی</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00">من نگویم که کنون باکِه نشین وچه بنوش</font></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00">که &nbsp;تو خود &nbsp;دانی &nbsp;اگر &nbsp;زیرک و عاقل باشی</font></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#33cc00">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " حافظ شیرازی &nbsp;"</font></font></div> text/html 2018-03-20T08:42:12+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی متن های فلسفی " نوروز " شریعتی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1068 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;نوروز تجدید خاطره بزرگی است:&nbsp;</div><div>خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت.</div><div>&nbsp;هر سال آن فرزند فراموشکار که، سرگرم کارهای&nbsp;</div><div>مصنوعی و ساخته‌های پیچیده خود،&nbsp;</div><div>مادر خویش را از یاد می‌برد، با یادآوری وسوسه‌آمیز&nbsp;</div><div>نوروز به دامن وی باز می‌گردد و با او،&nbsp;</div><div>این بازگشت و تجدید دیدار را جشن می‌گیرد.</div><div>&nbsp;فرزند در دامن مادر، خود را باز می‌یابد</div><div>&nbsp;و مادر، در کنار فرزند و چهره‌اش از شادی می‌شکفد&nbsp;</div><div>اشک شوق می‌بارد فریادهای شادی می‌کشد،&nbsp;</div><div>جوان می‌شود، حیات دوباره می‌گیرد.&nbsp;</div><div>با دیدار یوسفش بینا و بیدار می‌شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "دکتر علی شریعتی "</div> text/html 2018-03-13T18:52:22+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " چهارشنبه سوری " صالحی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1063 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>دستت &nbsp;را &nbsp;به &nbsp;من &nbsp; بده &nbsp;، &nbsp;نترس !</div><div>با &nbsp; &nbsp; &nbsp; هم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خواهیم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پَرید .</div><div><br></div><div>من از روی رویاهایی که رو به باد وُ</div><div>تو از روی بوته هایی که باران پَرَست .</div><div><br></div><div>امید &nbsp; &nbsp;و &nbsp; علاقه ی &nbsp; من &nbsp; از &nbsp; &nbsp;تو ،</div><div>اندوه &nbsp; &nbsp;و &nbsp; اضطرابِ &nbsp; تو &nbsp; از &nbsp; من .</div><div><br></div><div>واژه ها ، کتاب ها و ترانه های من از تو ،</div><div>سکوت ، هراس &nbsp; و &nbsp;تنهایی &nbsp; &nbsp;تو &nbsp;از &nbsp;من .</div><div><br></div><div>حضور ، حیات و حوصله ی من از تو ،</div><div>تَراخُم &nbsp;، تشنگی &nbsp;و &nbsp;کسالتِ &nbsp; تو از من .</div><div><br></div><div>هلهله ، حروف ، هر چه هستِ من از تو ،</div><div>درد ، بلا و بی کسی های &nbsp; &nbsp;تو &nbsp; &nbsp;از &nbsp;من.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;✍️سید علی صالحی</div><div><br></div><div><br></div><div> text/html 2018-03-09T08:48:12+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی داستان " مادر " داستان های جالب http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1062 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">داستان</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">روزی حضرت موسی (علیه‌ السّلام) در ضمن مناجات به پروردگار عرض کرد: خدایا می‌خواهم همنشینی را که در بهشت دارم، ببینم که چگونه شخصی است!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">جبرئیل بر او نازل شد و گفت: یا موسی قصابی که در فلان محل است، همنشین تو است، حضرت موسی درب دُکان قصاب آمد، دید جوانی شبیه شب گردان، مشغول فروختن گوشت است، شب که شد جوان مقداری گوشت برداشت و به سوی منزل رفت، حضرت به دنبال او رفت تا به منزل رسید به جوان گفت: مهمان نمی‌خواهی؟</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">گفت: بفرمائید، حضرت موسی (علیه السّلام) را به درون خانه برد، حضرت دید جوان غذائی تهیه نمود، آنگاه زنبیلی از طبقه بالا آورد، پیرزنی کهنسال را از درون زنبیل بیرون آورد و او راشستشو داد، غذا را با دست خود به او خورانید، موقعی که خواست زنبیل را به جای اول بیاویزد، پیرزن کلمات را گفت که مفهوم نبود؛ بعد جوان برای حضرت موسی (علیه السّلام) غذا آورد و خوردند.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">آن حضرت سؤال کرد، حکایت تو با</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">این پیرزن چگونه است؟ عرض کرد:</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">این پیرزن مادر من است، چون وضع مادی‌ام خوب نیست کنیزی برایش بخرم، خودم او را خدمت می‌کنم، پرسید: آن کلماتی که به زبان جاری کرد چه بود؟ گفت: هر وقت او را شستشو می‌دهم و غذا به او می‌خورانم می‌گوید: خدا ترا ببخشد و همنشین و هم درجه حضرت موسی (علیه السّلام) در بهشت گردی...</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="2">حضرت موسی (علیه السّلام) فرمود: ای جوان بشارت می‌دهم به تو که خداوند دعای مادرت را مستجاب کرده، جبرئیل به من خبر داد در بهشت تو همنشین من هستی.</font></div></div> text/html 2018-03-03T05:42:19+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " زن ها " ویکتورهوگو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1059 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>مردهاﻯ خوب هرگز</div><div>&nbsp;نصیب زﻥهای خوب نمی شوند ،</div><div>&nbsp;چرا که زﻥها</div><div>&nbsp;عاشق مردهای بد می شوند و</div><div>&nbsp;با مرد های خوب درد و دل میکنند...</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; "ویکتور هوگو"</div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-03-02T07:42:11+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند " بُت نساز " الیف شافاک http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1061 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;</font><span style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2.2;">قاعده ۳۲&nbsp;از چهل قاعده شمس تبریزی</span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2.2;"><br></span></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">همه پرده‌های میانتان را یکی یکی بردار&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">تا بتوانی با عشقی خالص به خدا بپیوندی.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">قواعدی داشته باش،</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;اما از قواعدت برای راندن دیگران یا&nbsp;داوری&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">درباره‌شان استفاده نکن.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">به ویژه از بت‌ها بپرهیز، ای دوست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;و مراقب باش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;از راستی‌هایت بت نسازی!</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;ایمانت بزرگ باشد،&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">اما با ایمانت در پی بزرگی مباش!</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85098); line-height: 2.2; font-family: iran, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp; " شافاک"</p> text/html 2018-02-23T21:42:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی متن های فلسفی " مُرده اند " عطار نیشابوری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1057 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: &nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">ای شیخ &nbsp;،&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">دلهای ما خفته است</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;كه سخن تو در وی اثر نمی كند</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: &nbsp;كاش خفته بودی</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;كه خفته را بجنبانی بیدار شود &nbsp;،</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">دلهای شما مرده است...</font></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;trebuchet ms&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; " تذکره الاولیاء"</font></div> text/html 2018-02-21T08:42:12+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " غم مخور " حافظ http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1058 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33ff33">&nbsp;گرچه منزل بَس خطرناک است و مقصد بَس بعید</font></div><div><font color="#33ff33"><br></font></div><div><font color="#33ff33">&nbsp;هیچ راهی نیست &nbsp;کان را &nbsp;نیست پایان &nbsp;غم &nbsp;مخور</font></div><div><font color="#33ff33"><br></font></div><div><font color="#33ff33"><br></font></div><div><font color="#33ff33">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" </font><font color="#006600" size="1">خواجه حافظ شیرازی&nbsp;</font><font color="#33ff33">"</font></div>