اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://www.alirezaebrahimpour.ir 2019-07-16T17:43:45+01:00 text/html 2019-07-09T19:32:57+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " پیامبر" بیشکچی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1226 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>اسماعیل بیشکچی ، نویسنده‌ی تُرک میگوید :</div><div><br></div><div>&nbsp;در یکی از مساجد ترکیه از شیخی شنیدم که در نماز جمعه</div><div>&nbsp;با صدای بلند میگفت :&nbsp;</div><div>" به خدا هر کس ترکی نداند بهشت را به چشم نخواهد دید "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در آن جلسه مردی به شدت میگریست ،</div><div>&nbsp;من که چنین دیدم به نزد او رفتم و گفتم :&nbsp;</div><div><br></div><div>مگر تو تُرک نیستی و تُرکی نمی‌دانی؟</div><div>&nbsp;مرد گفت :&nbsp;</div><div>برای خودم گریه نمی‌کنم&nbsp;</div><div>برای پیامبر اسلام گریه می‌کنم که ترکی نمیدانست !&nbsp;</div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-07-08T19:32:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " واژه " هوگو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1225 <div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div>از میان دو واژه&nbsp;</div><div><br></div><div>انســان و انسـانیت</div><div><br></div><div>اولی در میان کوچه ها&nbsp;</div><div><br></div><div>و دومی در&nbsp;</div><div><br></div><div>لابلای کتابها سرگردان است&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp;"ویکتور هوگو"</div></div><div><br></div> text/html 2019-07-05T19:31:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان "مثل آدم " شاو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1224 <div><br></div><div><br></div><div><div>حالا که ما یاد گرفته‌ایم</div><div>&nbsp;در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم&nbsp;</div><div>و در دریا مثل یک ماهى شنا کنیم،&nbsp;</div><div>فقط&nbsp; یک چیز&nbsp; باقى مانده یاد&nbsp; &nbsp;بگیریم؛&nbsp;</div><div>آن‌هم اینكه مثل یک آدم روى زمین زندگى کنیم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp;" جرج برنارد شاو"</div></div><div><br></div> text/html 2019-06-29T03:38:08+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث "عقل " امام جعفر صادق علیه السلام http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1223 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">سلیمان دیلمی می گوید :</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;به امام صادق&nbsp; علیه السلام عرض كردم فلانی&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است .&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">فرمود :</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;عقلش چگونه است ؟</span></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;گفتم نمی دانم .&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">فرمود :&nbsp; پاداش به اندازه عقل است.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">اصول كافی ، ج 1 ، ص 12</font></div></div> text/html 2019-06-27T19:37:09+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی قرآن " او " الله http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1222 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;قسمتی از آیه 4 سوره حدید</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; هوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;او با شماست هرجا که باشید</font></div><div><br></div> text/html 2019-06-27T01:36:14+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت "آزمودن " معیری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1221 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>مخور فریب محبت که دوستداران را</div><div><br></div><div>به&nbsp; روزگار&nbsp; &nbsp;سیه&nbsp; بختی&nbsp; آزمودم&nbsp; &nbsp;من</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (رهی&nbsp; مُعیّری)</div></div><div><br></div> text/html 2019-06-25T19:35:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " علی " سلیمان بلخی قندوزی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1220 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>شیخ سلیمان بلخی قندوزی در کتاب خود نوشته؛</div><div><br></div><div>در کتاب الدّرالمنظم (آمده) بدانکه</div><div>&nbsp;جمیع اسرارکتب آسمانی درقرآن امده است و</div><div>آنچه که&nbsp; در قرآن موجود است،&nbsp;</div><div>در فاتحه الکتاب، و آنچه که در فاتحه آمده،&nbsp;</div><div>در&nbsp; بسم الله&nbsp; است،</div><div>&nbsp;و آنچه در بسم الله است،</div><div>&nbsp;در باء بسمله، و آنچه در باء بسمله است،&nbsp;</div><div>در نقطه زیر&nbsp; باء&nbsp; است.</div><div><br></div><div>امام علی –کرم الله وجهه- فرمود؛&nbsp;</div><div><br></div><div>من آن نقطه زیر بایم...&nbsp;</div><div>فرمود؛&nbsp; از&nbsp; من&nbsp; سوال کنید از اسرار پنهانی؛&nbsp;</div><div>من وارث علوم انبیاء هستم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;" ینابیع الموده، ج1"</div><div><br></div></div> text/html 2019-06-24T20:34:41+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " با من " منزوی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1219 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">تو بیا "مست"&nbsp; در "آغوش" من و</span></div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دل&nbsp; &nbsp; &nbsp; خوش ‌دار ...</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">"مستی ات "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"بغلت"</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; هر دو گناهش با من ...</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "حسین‌منزوی"</font></div></div> text/html 2019-06-23T23:27:41+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " روشن" شاملو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1218 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">ایستادگی کن تا روشن بمانی</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">شمع های افتاده خامـوش می شوند</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;"احمد شاملو"</font></div></div> text/html 2019-06-22T21:32:10+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث عشق " امید " امام سجاد علیه السلام http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1217 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">امام سجّاد علیه السلام:</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">خدایا،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">اگر مرا با زنجیرها ببندی،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">و عطایت را از میان همه خلق از من منع کنى،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">و دیدگان بندگانت را بر رسوایی هایم بگشایی،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">و فرمان دهى که مرا به آتش دوزخ کشند&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">و میان من و نیکان جدایى افکنى،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">امیدم را از تو نخواهم برید،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">و آرزویم را از عفو تو باز نخواهم گرداند،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و محبتت از قلبم بیرون نخواهد رفت،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">من فراوانی عطایت را نزد خود،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و پرده پوشی ات بر گناهانم در</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;دار دنیا را فراموش نخواهم كرد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">(قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی)</font></div></div> text/html 2019-06-21T23:34:34+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " لال " سایمون http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1216 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">آدم ها لالت می کنند.</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">بعد هی میپرسند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">چرا حرف&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">نمیزنی!</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیا بود...!</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; "نیل سایمون "</font></div></div> text/html 2019-06-15T01:05:32+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند " بر باد " حجت الاسلام عالی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1215 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>۰</div><div>حضرت سلیمان به مورچه فرمود:</div><div><br></div><div>مرا موعظه کن!</div><div>مورچه گفت:جناب سلیمان!</div><div>میدانی چرا خداوند باد را مسخر شما قرار داد؟</div><div>خداوند می خواهد بگوید</div><div>سلطنتت بر باده! خیلی نناز!</div><div>مواظب خودت باش!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>پیش صاحب نظران ملک سلیمان بادست</div><div>بلکـه آنسـت سلیـمان کـه ز&nbsp; ملک آزادسـت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حضرت سلیمان گریه اش افتاد و گفت:</div><div>درست میگی همه چیز از بین می روند فقط خدا می ماند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>[ استاد عالی ]</div></div> text/html 2019-06-09T21:43:19+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " مطلوب" سعدی شیرازی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1214 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>وصــــــال توست</div><div>اگر دل را مرادی هست و مطلوبی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کنـــــــــار توست</div><div>اگر غـــم را کناری هست و پایانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; " سعدی "</div></div> text/html 2019-06-09T14:50:19+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " دوست دارم " شاملو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1213 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تو را دوست دارم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>و این دوست داشتن</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حقیقتی است که مرا</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>به زندگی دلبسته می کند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>" احمد شاملو "</div></div> text/html 2019-06-06T11:46:16+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "قضاوت " داستایوفسکی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1212 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">قسمت جالبی از متن کتاب</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;"تسخیر شدگان"&nbsp; نوشته&nbsp; ''داستایوفسكى''</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;هر "پرهیزکاری" گذشته ای دارد</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;وهر "گناه کاری" آینده ای!</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;پس قضاوت نکن.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">میدانم اگر:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم،</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">دنیا تمام تلاشش را میکند&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">تا مرا در شرایط او قرار دهد...</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">تا به من ثابت کند.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">محتاط باشیم، در "سرزنش "</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">و"قضاوت کردن" دیگران&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">وقتی؛</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">نه از " دیروز او" خبر داریم،&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">نه از "فردای خودمان"</font></div>